KABEL KERNBOOR (wire-line genoemd)

  • Zijn principe berust op het recupereren van de binnenbuis die het monster bevat, zonder de gehele kernbuis boven te halen maar enkel de binnenbuis die wordt opgevist door middel van een " harpoen " en een lier.
  • Rendeert vanaf 30–40 meter diep – in onstabiele, niet homogene formatie, op grote diepten. Beschikbare types: dubbele kernbuis B,N,H,P,S serie Q
  • met respectievelijke monster Ø 36, 48, 64, 83 en 102 mm
  • tripel buis type type B, N, H, P en
  • de kernboor bestaat eveneens in tripel buis voor een betere reële visualisatie van het monster, en hogere kans op staalname in moeilijke omstandigheden
  • bestaat in binnenbuis met lengte 1500 en 3000mm.
Copyright Geotechno 2020 -